องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6


วันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์

ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6 เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2024-06-28
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-11
2024-05-09
2024-04-23
2024-04-18
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22