องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันสาธารณภัย
ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
2024-06-28
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-11
2024-05-09
2024-04-23
2024-04-18
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-22