องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง 136/5  หมู่ 2 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ 
จังหวัด สุพรรณบุรี  72140
โทร/โทรสาร   035 440994
               saraban@moddang.go.th
 
แผนที่อบต.