องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหารนายวินัย  โพธิสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 โทร:0860843832


นายสุพจน์  พงษ์เหล่าขำ
นางสำราญ  ทวนเงิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
โทร:0817156498 โทร:0811906253


นางสาวภรันยา  โพธิสุทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 โทร:09293 28179