องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายประทีป  พลเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
 นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์   นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง นายพัชรพงษ์  ศรีม่วง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คนงาน

 

  นายชูชาติ พานสัมฤทธิ์
 
 
คนงาน