องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557

กองช่าง

 
นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์  
นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
     
  นายพัชรพงษ์  ศรีม่วง
 นายขวัญชัย แสงทอง
 นายชูชาติ พานสัมฤทธิ์
คนงาน
 คนงาน คนงาน
     
 
นายมนัส จันทร์ขาว
 

 พนักงานขับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า