องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดศรีจันต์ อยู่พื้นที่หมู่ที่ 6
   
วัดเสาธงทอง อยู่พื้นที่หมู่ที่ 2
   
วัดวังพลับใต้อยู่พื้นที่หมู่ที่ 7
   

วัดวังพลับเหนืออยู่พื้นที่หมู่ที่ 5

 
   
  วัดเทพสุธาวาสอยู่พื้นที่หมู่ที่ 1