องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]28
2 เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]8
3 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]72
4 ประกาศ เรื่อง งบการเงินงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]29
5 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]291
6 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]87
7 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]22
8 ประกาศ เรื่อง งบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]375
9 ประกาศงบการเงินและงบอื่น่ๆ เดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]102
10 ประกาศงบการเงินและงบอื่่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]55
11 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ 4 [ 2 ต.ค. 2566 ]71
12 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]63
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]47
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]46
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]42
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]44
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]61
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]66
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]43
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]51
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]51
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]61
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]55
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]64
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]71
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]54
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]63
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]68
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]139
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]103
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]67
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]122
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]63
34 ประกาศ เรื่องประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) [ 3 ม.ค. 2566 ]81
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]209
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]85
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]380
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]109
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]112
40 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]179
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7