องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 11
  1 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ.2566 7
  3 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 22
  3 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 21
  3 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 9
  3 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 24
  1 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 19
  27 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 81
  1 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 58
  1 ก.พ. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 15
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 77
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 19
  3 ม.ค. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) 42
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 162
  30 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 43
  23 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 325
  2 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 67
  1 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 70
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 126
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกันยายน พ.ศ.2565 74


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]