องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]22
2 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 4 มิ.ย. 2567 ]17
3 ประกาศรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]10
4 ประกาศรายงานงบการเงิน กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]7
5 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]202
6 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]329
7 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]334
8 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]332
9 เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]55
10 เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]21
11 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่นๆ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]87
12 ประกาศ เรื่อง งบการเงินงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]39
13 ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]380
14 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]96
15 ประกาศ เรื่อง งบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]30
16 ประกาศ เรื่อง งบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]402
17 ประกาศงบการเงินและงบอื่น่ๆ เดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]112
18 ประกาศงบการเงินและงบอื่่นๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]61
19 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ที่ 4 [ 2 ต.ค. 2566 ]79
20 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]74
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]56
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]54
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]50
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]51
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]67
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 ก.ค. 2566 ]74
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]49
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]58
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]57
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]68
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]62
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]71
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]81
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]60
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]69
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]73
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน รอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]149
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]109
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]74
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8