องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ [ 12 ก.พ. 2567 ]3
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 ก.พ. 2567 ]4
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 13 ธ.ค. 2566 ]5
4 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]34
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]70
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]75
7 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]33
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]83
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]80
10 รายงานการประชุมสภา อบต.มดแดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]122
11 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]149
12 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]155
13 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]162
14 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]174
15 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]167
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]163
17 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]164
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]170
19 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]183
20 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]208
21 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]179
22 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]164
23 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]178
24 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]166
25 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]174
26 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]166
27 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]155
28 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]154
29 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]155
30 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 [ 9 ก.พ. 2563 ]152
31 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]148
32 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]144
33 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]140
34 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]148
35 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]143
36 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]144
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]137
38 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 8 ก.พ. 2562 ]144
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]146
40 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]144
 
หน้า 1|2