องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 10 ก.พ. 2560 ]214
2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 28 ต.ค. 2559 ]215
3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 11 พ.ค. 2559 ]204
4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 11 พ.ค. 2559 ]206
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) [ 12 พ.ค. 2558 ]207
6 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2562 [ 11 พ.ค. 2558 ]212
7 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 13 ก.พ. 2558 ]209
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 27 ส.ค. 2557 ]208
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 25 มิ.ย. 2557 ]220