องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management Action Plan) [ 1 ต.ค. 2563 ]159
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]178
3 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2561 ]178
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]172
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]178
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ย. 2560 ]183
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) [ 19 พ.ค. 2560 ]176
8 ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 6 ต.ค. 2559 ]178