องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    แผนการจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 111
  12 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 125
  1 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 130
  19 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 126
  6 ต.ค. 2560    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 128
  11 ก.ย. 2560    ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 129
  19 พ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 132
  6 ต.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 129