องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]29
2 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) [ 13 ธ.ค. 2565 ]62
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) [ 21 ม.ค. 2565 ]193
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]254
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]199
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) [ 24 ต.ค. 2561 ]209
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]195
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560) [ 19 ต.ค. 2560 ]200
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) [ 1 พ.ค. 2560 ]220
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 1 [ 1 พ.ค. 2560 ]205
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 2 [ 1 พ.ค. 2560 ]208
12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 [ 16 ต.ค. 2558 ]276
13 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 [ 22 ต.ค. 2557 ]223
14 รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2555 - 2557 [ 4 ส.ค. 2557 ]203
15 รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2558 [ 4 ส.ค. 2557 ]222