องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) 14
  21 ม.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) 143
  30 ต.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 202
  22 ต.ค. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 154
  24 ต.ค. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) 157
  26 เม.ย. 2561    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 148
  19 ต.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560) 153
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 172
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 1 154
  1 พ.ค. 2560    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ภาคผนวก 2 159
  16 ต.ค. 2558    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 205
  22 ต.ค. 2557    แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 170
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2555 - 2557 148
  4 ส.ค. 2557    รายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2556 - 2558 157