องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]46
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]31
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ธ.ค. 2565 ]32