องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร


ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :