องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน จำนวน 12 ฉบับ

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :