องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

เรื่อง การรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง การรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :