องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศ เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
 
No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :