องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :