องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :