องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :