องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :