องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานยกขยะมูลฝอยและสื่งปฎิกูล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8609 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :