องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ฉบับ  ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คน

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง รื้อถอน) โครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2566

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 จำนวน 12 รายการ

6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :