องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)


โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :