องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ  ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 คน

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและออกใบอนุญาต จำนวน 1 คน

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :