องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ

2. ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

3. ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 14 รายการ

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :