องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ  ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก สีน้ำเงิน จำนวน 50 ใบ

2. ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้บุนวม จำนวน 140 ตัว )

3. ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5918 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ 2566

     เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :