องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตลับ

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างวินัยการออมในครอบครัว จำนวน 1 ป้าย

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิครร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางซีเมนต์ ทรงกลม จำนวน 140 ใบ    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :