องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)


อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ.จัดตั้ง และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :