องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :