องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :