องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้าองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้าองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้าองกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว :