องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 1,626 ถุง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 987 ถุง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน พร้อมหลอด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 3,523 กล่อง

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :