องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)


ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ

    รายละเอียดข่าว

   

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5918 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :