องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :