องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :