องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
 
ตามรอยพระราชา
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม