องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

 
ตามรอยพระราชา
 
ครองแผ่นดินโดยธรรม