องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17
  1 ต.ค. 2561    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 22
  19 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18
  6 ต.ค. 2560    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16
  11 ก.ย. 2560    ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 22
  19 พ.ค. 2560    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 18
  6 ต.ค. 2559    ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 20