องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ดำเนินการสำรวจและประเมินโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :