องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  24 ก.ย. 2561    คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 10
  24 ก.ย. 2561    คู่มือการแจ้งขุดดิน/ถมดิน 10
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 148
  21 ก.ค. 2560    ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 147
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 144
  21 ก.ค. 2560    คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 144
  17 ต.ค. 2559    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 155
  17 ต.ค. 2559    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์ 153
  17 ต.ค. 2559    คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 145
  17 ต.ค. 2559    แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 153
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 149
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 145
  21 ก.ค. 2558    คู่มือเลิกประกอบพาณิชยกิจ 150
  21 ก.ค. 2558    คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 147
  20 ก.ค. 2558    ประกาศ เรื่อง คู่มืองานบริการประชาชน 144
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 147
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 147
  20 ก.ค. 2558    คู่มือการรับชำระภาษีป้าย 151