องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]46
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]19
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]132
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]235
5 รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปี 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]216
6 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]209
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 16 ธ.ค. 2560 ]241
8 รายงานผลแบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]195
9 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 [ 25 ต.ค. 2559 ]233
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 7 ต.ค. 2559 ]199
11 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 [ 18 ส.ค. 2559 ]201
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 [ 16 ต.ค. 2558 ]228
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 22 ต.ค. 2557 ]190
14 ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 25 มิ.ย. 2557 ]200