องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ [ 31 ม.ค. 2562 ]175
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ [ 30 ม.ค. 2562 ]178
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 9086 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]183
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ [ 28 ม.ค. 2562 ]236
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ [ 9 ม.ค. 2562 ]175
6 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ฉบับ [ 8 ม.ค. 2562 ]184
7 ประกาศ เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ [ 28 ธ.ค. 2561 ]184
8 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14 ฉบับ [ 27 ธ.ค. 2561 ]240
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ [ 20 ธ.ค. 2561 ]217
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ [ 18 ธ.ค. 2561 ]176
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ [ 6 ธ.ค. 2561 ]180
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [ 1 พ.ย. 2561 ]174
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ราย [ 30 ต.ค. 2561 ]170
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84 - 1495 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2561 ]214
15 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ [ 28 ก.ย. 2561 ]217
16 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 ฉบับ [ 27 ก.ย. 2561 ]210
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ [ 25 ก.ย. 2561 ]182
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-00016 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2561 ]177
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [ 18 ก.ย. 2561 ]173
20 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]244
21 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 แรงม้า มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]207
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ [ 10 ก.ย. 2561 ]189
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [ 6 ก.ย. 2561 ]147
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ [ 24 ส.ค. 2561 ]147
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [ 22 ส.ค. 2561 ]149
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ [ 21 ส.ค. 2561 ]143
27 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]148
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ [ 15 ส.ค. 2561 ]158
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2561 ]156
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่าน (มีเนื้อผ้าหนามันเงา สีบลอนด์เทาราคารวมอุปกรณ์) พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสภาและห้องผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 10 ชุด [ 9 ส.ค. 2561 ]147
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]145
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 8609 สุพรรณบุรี [ 6 ส.ค. 2561 ]148
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ [ 3 ส.ค. 2561 ]150
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ [ 31 ก.ค. 2561 ]149
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ [ 26 ก.ค. 2561 ]147
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]146
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานดอกไม้ จำนวน 4 พาน และพานธูปเทียนแพ จำนวน 1 พาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2561 ]146
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ [ 13 ก.ค. 2561 ]147
39 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ [ 12 ก.ค. 2561 ]147
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ [ 10 ก.ค. 2561 ]204
 
หน้า 1|2|3