องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ป...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ไข้โควิด 19 ในพ...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 1]
 
  กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 2]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สมัยสามัญ ส...[วันที่ 2023-12-13][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบ...[วันที่ 2023-11-30][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก [วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 36]
 
  ประกาศ เรื่อง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภ...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 66]
 
  การประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ครั้งท...[วันที่ 2023-10-18][ผู้อ่าน 52]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 47]
 
  การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแด...[วันที่ 2023-10-01][ผู้อ่าน 72]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13