องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 81]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 69]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม[วันที่ 2023-01-12][ผู้อ่าน 8]
 
  ประกาศ เรื่อง "สุจริตโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 162]
 
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหา...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผ...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 280]
 
  24 พฤษภาคม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ"[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 206]
 
  ภาพกิจกรรม "แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหา...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 325]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7[วันที่ 2022-03-16][ผู้อ่าน 269]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 190]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 229]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13