องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายวินัย โพธิสุทธิ์ นาย...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนต...[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ปร...[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน หมู่ท...[วันที่ 2024-01-19][ผู้อ่าน 30]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 38]
 
  รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 29]
 
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจ...[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 20]
 
  ์No Gift Policy[วันที่ 2024-01-10][ผู้อ่าน 15]
 
  ภาษีป้าย ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-09][ผู้อ่าน 16]
 
  ประกาศการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 21]
 
  การชำระภาษป้าย ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-01-05][ผู้อ่าน 16]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13