องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]62
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]44
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]46
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]46
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]46
6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]45
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]45
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]140
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]179
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]130
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]130
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]133
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]134
14 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]158
15 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]156
16 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]158
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]147
18 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]150
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]212