องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 

 

 

  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 235]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 209]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 277]
 
  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 188]
 
  นโยบาย "์No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 221]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมการประ...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 174]
 
  การประชุมผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.มดแดง[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ป...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 214]
 
  โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ สร้า...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 168]
 
  ฯพณฯ ท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 170]
 
  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 267]
 
  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 220]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13