องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 571 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ 2
  18 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
  16 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ 6
  9 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2, 400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ) โดยวิธีคัดเลือก 4
  3 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ 4
  3 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 5
  1 พ.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ 6
  24 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  19 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ฉบับ 6
  18 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ 8
  4 เม.ย. 2566    ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ) ด้วยวิธีประกวดราคา 8
  31 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  31 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณที่นานายสำรวม ถีระแก้ว ถึงบริเวณแยกเข้าบ้านนายสุชิน วรรณชาลี หมู่ที่ 2 ตำบลมดแดง ผิดถนนจราจร 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที 7
  29 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา ถึงบริเวณสวนมะม่วงนายสมิต ตู้แก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลมดแดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ต 7
  29 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ 7
  27 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ฉบับ 5
  15 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคออนกรีตเสริมเหล็ก จาบริเวณคันคลอง 2 ซ้าย 1ขวา ถึงบริเวณสวนมะม่วงนายสมิต ตู้แก้ว หมู่ 7 ตำบลมดแดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อนกว่า 1,500.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำ 8
  15 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณที่นายสำรวม ถีระแก้ว ถึงบริเวณแยกเข้าบ้านนายสุชิน วรรณชาลี หมู่ที่ 2 ตำบลมดแดง ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตา 9
  15 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5918 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  14 มี.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ฉบับ 7


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]