องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 623 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 28 พ.ย. 2566 ]3
2 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จำนวน 8 ป้าย [ 28 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมดแดง จำนวน 3,600 ถุง [ 28 พ.ย. 2566 ]3
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอบต.มดแดง จำนวน 432 ถุง [ 28 พ.ย. 2566 ]3
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา [ 28 พ.ย. 2566 ]3
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกรอบทอง จำนวน 2 รายการ [ 22 พ.ย. 2566 ]4
7 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กภ 2470 สุพรรณบุรี [ 22 พ.ย. 2566 ]4
8 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ [ 22 พ.ย. 2566 ]3
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ [ 3 พ.ย. 2566 ]17
10 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา [ 31 ต.ค. 2566 ]23
11 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 528 ถุง [ 31 ต.ค. 2566 ]23
12 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลมดแดง จำนวน 4,422 ถุง [ 31 ต.ค. 2566 ]22
13 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 26 ต.ค. 2566 ]23
14 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานปิด จำนวน 3 ตู้ ) [ 25 ต.ค. 2566 ]21
15 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกจากเขตติดต่อต.บางงาม ถึงเขตติดต่อหมู่ 4 (คันบึงฝั่งตะวันตก) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะ 2700 เมตร ใช้หินคลุก 756.00 ลบม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]22
16 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ [ 20 ต.ค. 2566 ]22
17 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ [ 20 ต.ค. 2566 ]24
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ [ 20 ต.ค. 2566 ]20
19 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว) [ 17 ต.ค. 2566 ]28
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง จำนวน 286 กล่อง [ 9 ต.ค. 2566 ]27
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. อบต.มดแดง จำนวน 2,626 กล่อง [ 9 ต.ค. 2566 ]26
22 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ฉบับ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
23 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, และหมู่ที่ 3 ตำบลมดแดง จำนวน 6 เส้นทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]25
24 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ฉบับ [ 22 ก.ย. 2566 ]28
25 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]28
26 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ [ 18 ก.ย. 2566 ]27
27 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]33
28 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]28
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ [ 12 ก.ย. 2566 ]32
30 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]41
31 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นและโรคตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]30
32 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]38
33 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางทางตามสภาพพื้น [ 30 ส.ค. 2566 ]37
34 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ [ 29 ส.ค. 2566 ]27
35 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]36
36 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ฉบับ [ 22 ส.ค. 2566 ]34
37 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ตำบลมดแดง จากบริเวณถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางประดับ ดอกเข็ม กว้าง 2.5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์ก [ 16 ส.ค. 2566 ]44
38 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ [ 11 ส.ค. 2566 ]59
39 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]40
40 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16