องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี :www.moddang.go.th

 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 719 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๒ รายการ [ 21 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 2 ป้าย [ 20 พ.ค. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน ๘๔๐ ถุง [ 17 พ.ค. 2567 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลมดแดง จำนวน ๕,๐๖๘ ถุง [ 17 พ.ค. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 7 รายการ [ 16 พ.ค. 2567 ]1
6 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2567 ]1
7 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 14 พ.ค. 2567 ]1
8 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2567 ]2
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 9 พ.ค. 2567 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ [ 2 พ.ค. 2567 ]11
11 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0036) [ 27 มี.ค. 2567 ]8
12 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 22 มี.ค. 2567 ]9
13 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [ 20 มี.ค. 2567 ]11
14 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ [ 20 มี.ค. 2567 ]9
15 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสืบสานสงกรายต์วิถีไทย จำนวน 10 รายการ [ 20 มี.ค. 2567 ]9
16 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คน [ 18 มี.ค. 2567 ]12
17 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คน [ 18 มี.ค. 2567 ]9
18 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คน [ 18 มี.ค. 2567 ]8
19 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวทีและเครื่องเสียง (พร้อมติดตั้ง รื้อถอน) สำหรับโครงการสืบสานสงกรานต์วิธีไทย จำนวน 1 ชุด [ 18 มี.ค. 2567 ]9
20 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ [ 15 มี.ค. 2567 ]11
21 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ [ 15 มี.ค. 2567 ]10
22 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 8 ป้าย [ 15 มี.ค. 2567 ]9
23 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการประชุมชนประชาคมตำบล ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร [ 15 มี.ค. 2567 ]9
24 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการสืบสานสงกรานต์วิธีไทย ขนาด 2.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย [ 15 มี.ค. 2567 ]12
25 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ ประจำสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
26 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักการภารโรง ปฏิบัติงานเปิด-ปิด ทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]10
27 ประกาศ เรื่อง ผูชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
28 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลเพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานราชการของกองคลัง จำนวน 1 อัตรา [ 15 มี.ค. 2567 ]8
29 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
30 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 85-8747 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
31 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]10
32 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านเอกสารและออกใบอนุญาต จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]11
33 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนสวน ปฏิบัติงานการตัดกิ่งไม้ยืนต้น เก็บกวาดวัสดุ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1 คน [ 15 มี.ค. 2567 ]11
34 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมดแดง จำนวน 10,400 กล่อง [ 15 มี.ค. 2567 ]10
35 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จำนวน 1,248 กล่อง [ 15 มี.ค. 2567 ]10
36 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ [ 15 มี.ค. 2567 ]9
37 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]10
38 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางสำเนียง โพธิ์หอม ถึงหอม ถึงบ้านนายน้ำเพชร โพธิ์หอม หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้ [ 8 มี.ค. 2567 ]9
39 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากถนนบริเวณบ้านนางเอื้อม ขาวเนตร ถึงบริเวณบ้านนายบุญมี ทิมปา ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม . หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2567 ]9
40 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายโสภณ พิทักษ์ ถึงบริเวณที่ดินนายโสภณ พิทักษ์ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ [ 8 มี.ค. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18