องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 533 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 1
  24 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 ฉบับ 8
  14 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0016 จำนวน 1 เครื่อ 3 15
  4 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-1495 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  1 พ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 22
  20 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 23
  7 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  6 ต.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ฉบับ 39
  30 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 38
  29 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ 39
  29 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเสน่ห์ เอกปัชชา ถึงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไ 32
  27 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 ฉบับ 35
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ฉบับ 36
  26 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ฉบับ 32
  23 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 35
  23 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 38
  21 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 ฉบับ 35
  14 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง/ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ 44
  13 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเสน่ห์ เอกปัชชา ถึงบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ 38
  12 ก.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 42


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]