องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : www.moddang.go.th
 
 
ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 439 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 70 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  20 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 2
  19 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  18 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) 3
  18 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบใส่ทราย ขนาด 16 นิ้ว x 25 นิ้ว จำนวน 10,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  7 ต.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  28 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
  28 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - วังพลับใต้ จากบริเวณที่ดินนายธงชัย พุ่มดารา ถึงบริเวณที่ดินนางอุบล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13
  27 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถม จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  23 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
  23 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 ฉบับ 15
  17 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 14
  9 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
  9 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 11
  7 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณแยกบ้านนายสำราญ ศรีศักดา ถึงบริเวณที่นานายภาคศกร นวมทอง (หัวอุด) หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 138.00 13
  6 ก.ย. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม จำนวน 30 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  30 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 ฉบับ 14
  25 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ และตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
  24 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 ฉบับ 16
  19 ส.ค. 2564    ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]